Re: Huwelijkscijfer

In 1999 zijn 89 duizend huwelijken gesloten. Daarmee is voor het vierde opeenvolgende jaar het aantal huwelijkssluitingen toegenomen. Het aantal huwelijkssluitingen in 1999 is het hoogste sinds 1992, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarnaast hebben afgelopen jaar ruim drieduizend paren een partnerschap laten registreren bij de gemeente. De meeste huwelijkspartners zijn rond de dertig. Slechts een op de vijf huwelijksparen woont nog niet samen op het moment dat ze trouwen.

Jongere en oudere bruidsparen
Jongeren wachten steeds langer met trouwen. Tegenwoordig is de modale bruidegom begin dertig, de modale bruid eind twintig. Hun vader en moeder trouwden nog op gemiddeld 5 jaar jongere leeftijd. Maar niet iedereen wacht even lang met trouwen. In 1999 was bijna een op de vijf bruiden jonger dan 25 jaar en bijna een op de vijf huwende mannen 40 jaar of ouder.

Samenwonen voor het huwelijk
De stijgende huwelijksleeftijd heeft onder andere te maken met het feit dat de meeste huwelijkspartners samenwonen op het moment dat ze trouwen. Slechts een op de vijf paren woont nog niet samen.
Samenwonen was in de jaren zeventig nog tamelijk uitzonderlijk. Minder dan een op de vijf mannen en vrouwen woonde enige tijd samen. Dat kwam vrijwel alleen bij hogeropgeleiden voor. Sinds die tijd is het ongehuwd samenwonen sterk toegenomen. Tegenwoordig wonen vier op de vijf mannen en vrouwen enige tijd ongehuwd samen. 
De meeste samenwoners besluiten na enige tijd te trouwen. Ze wachten daar wel steeds langer mee. Van de vrouwen die begin jaren zeventig gingen samenwonen is 60 procent binnen drie jaar getrouwd. Twintig jaar later was dit nog maar een kwart. 

Redenen om te trouwen
Een op de vijf samenwonende vrouwen noemt de komst van een kind als reden om te trouwen. Een op de tien noemt de aankoop van een huis als reden. De aanhoudende hoogconjunctuur en het hoge aantal baby's van 1999 kunnen mede hebben bijgedragen aan de stijging van het aantal huwelijken. De meeste paren geven geen concrete reden om te trouwen. Zij zeggen dat ze gewoon aan trouwen toe waren.
Van de vrouwen die niet voor het huwelijk samenwonen zegt de helft dat ze principieel tegen ongehuwd samenwonen zijn. 

Allochtone echtparen
Allochtone echtparen zijn wat vaker dan autochtone op jonge leeftijd getrouwd. Bij Marokkanen is er een groot leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen. Marokkaanse vrouwen zijn gemiddeld op 21-jarige leeftijd gehuwd, Marokkaanse mannen op 27-jarige leeftijd. Bij Turken is het verschil tussen mannen en vrouwen veel kleiner. Zowel Turkse mannen als vrouwen zijn relatief jong getrouwd.
Bij huwelijken van Nederlandse mannen met vrouwen uit landen als Polen, de Filippijnen, Thailand en de Dominicaanse Republiek is de man vaak aanzienlijk ouder dan de vrouw.

Tweede huwelijk
Een op de vijf huwenden is al een keer getrouwd geweest. Gescheiden mannen die hertrouwen zijn gemiddeld 44, bijna vier jaar ouder dan hertrouwende gescheiden vrouwen. Bij weduwnaars is het verschil nog groter, ongeveer vijf jaar. Gescheiden mannen hertrouwen vaker dan gescheiden vrouwen. Voor een deel komt dit omdat na echtscheiding kinderen vaker bij de moeder dan bij de vader blijven wonen. 

Trouwplannen
Van de generaties die kort na de oorlog zijn geboren trouwde vrijwel iedereen. Bijna 95 procent van de vrouwen die tussen 1945 en 1950 zijn geboren is getrouwd. Jongere generaties trouwen steeds minder. Voor een deel is dit een kwestie van uitstel. Men wacht steeds langer met trouwen. Maar ook het percentage dat nooit trouwt, neemt toe. Van de generatie vrouwen die in de jaren zeventig is geboren verwacht 80 procent ooit te zullen trouwen. 

Effect introductie partnerschapsregistratie verdwenen
In 1999 werden 3,3 duizend partnerschappen geregistreerd. In 1998 waren dat er nog 4,6 duizend. Vooral het aantal partnerschappen van twee personen van hetzelfde geslacht daalde sterk, van 3,0 duizend in 1998 naar 1,8 duizend in 1999. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aantal belangstellenden dat in 1998 voor het eerst van de regeling gebruik kon maken. Het aantal partnerschapsregistraties tussen mannen en vrouwen, ongeveer 1,5 duizend, veranderde in 1999 nauwelijks.

Technische toelichting
De cijfers over trouwen zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeenten. De cijfers over huwelijkssluitingen hebben betrekking op huwelijken waarbij minstens één partner is ingeschreven in de Basisadministratie van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten. Het aantal huwelijkssluitingen is hoger dan het aantal huwende mannen, omdat een deel van de in Nederland ingeschreven mannen trouwt met een niet in Nederland ingeschreven vrouw. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor huwende vrouwen. De gegevens over samenwonen zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming 1998 van het CBS. 

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. J.J. Latten, tel. (070) 337 52 32 of drs. J. de Beer, tel. (070) 337 52 29.

PB00-064
15 maart 2000
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail: persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken


Popschool Nederland

Muziekles voor beginners en gevorderden in heel Nederland.
Cursus zang, gitaar, drum, piano-keyboard, bas en saxofoon.
Klik hier voor een gratis proefles!


Maak nu kennis met Demoservice.nl

Demoservice is een nieuwe website van de maker van de Bruidsgids. Demoservice is bedoeld voor bruidsparen die op zoek zijn naar een geschikte band, artiest of DJ voor hun huwelijksfeest, bruiloft, trouwerij, ceremonie of receptie, kortom muziek voor uw feest.

Op Demoservice vindt u demo's (zowel audio als video) van artiesten, bands en DJ's met daarbij een foto en een korte info. Bij deze info staat telkens een link naar de eigen website van de band of artiest. U neemt dus direct contact op met de band of artiest en maakt rechtstreeks afspraken met de bandleider of de exclusieve vertegenwoordiger van de band of artiest.

Voordeel
Het voordeel hiervan is dat u dan rechtstreeks contact heeft met de aangewezen persoon om uw wensen en verwachtingen over de invulling van uw feest te bespreken. U geeft dus bijvoorbeeld niet uw verzoeknummers door aan 'een vaag artiestenburo' maar wel rechtstreeks aan de persoon die op uw feestavond verantwoordelijk en aanwezig zal zijn. Verder zal het meestal een stuk goedkoper zijn om rechtstreeks te boeken.

Klik hier om naar Demoservice te gaan!

Websites en demo's van de beste bands en artiesten voor jouw bruiloft vind je op Demoservice.nl

Forum ] Site Map ]

bedankjes ] bruidsmode ] bruiloftprobleem ] cadeau ] ceremoniemeester ] etiquette ] feestavond ] gemeentehuis ] getuigen ] huwelijksaanzoek ] huwelijkscijfer ] love letters wedding song ] ondertrouw ] receptie ] trouwkaart ] trouwen buitenland ] trouwjubileum ] verloving ] voordrachten ] vrijgezellenfeest ]

Bruidsgids

Copyright René Schols
http://www.schols.nl
rene@schols.nl